Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Çocuk konuşmaya başlayınca yapılacak dua Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Çocuk konuşmaya başlayınca yapılacak dua

  Reklam
  Çocuk konuşmaya başlayınca  Çocuk konuşmağa başlayınca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona öğretilir. Bu yedi defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arşil kerîm” (72) âyeti telkîn edilir. Sonra Âyet-el kürsî’yi ve Haşr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup öğretir. Düzgün konuşması, kekemelikten kurtulması için “rabbişrahlî sadrî veyesirlî emrî vah’ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî” ayetini okumalıdır.(72)


  Paylaş
  Çocuk konuşmaya başlayınca yapılacak dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocuklar küçük yaştan itibaren onlara dinin ne olduğunu öğretmek temellerinin sağlam olması açısından önemlidir. Diniz sözler onların geleceğinde de dini daireden uzaklaşmamaları için yardım eder.