Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gıybet etmenin kefareti Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Gıybet etmenin kefareti

  Reklam
  Gıybet etmenin kefareti  Gıybet etmenin kefâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu duâyı üç defa okur: “Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî, yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına kefâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

  Ayrıca, Allahümmagfir lî ve limen iğtebtü, okur. Yarabbi beni ve gıybetini yaptığımı affet,demektir.

  İnsandan bir günah sadır olunca, hadiste belirtildiği gibi temiz bir abdest alıp iki rek’at namaz kılmalı ve sonra şöyle istiğfar etmelidir:

  Estağfirullah estağfirullah, estağfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu, el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nuşûra, ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-mağfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.


  Paylaş
  Gıybet etmenin kefareti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gıybet edince etrafa pis bir koku yayılır. Maalesef insanlar sürekli gıybet halinde oldukları için o koku hissedilemez olmuştur. Gıybet yapınca o kişinin ölü etini yer ve bu dünyada senin hakkında böyle söyledim helal demeden hak üzerinde kalır diğer dünyada öder.