Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Kaybolan şeyi bulmak için okunacak dua Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Kaybolan şeyi bulmak için okunacak dua

  Reklam
  Kaybolan şeyi bulmak için okunacak duâ


  Kaybolan, çalınan birşeyi bulmak için, hergün yirmibeş kere, “Yâ câmi'annâsi liyevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlifül mî'âd icma' beynî ve beyne...”(71) duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Duânın sonunda da kaybolan şeyin ismini söylemelidir.

  Ayrıca, iki rekat namaz kılıp ardından, “ya hâdî ve ya râddet dâlletî, erdid aleyye dâlletî bi izzetike ve sultanike, fe-inneha min fadlike ve atâike”. duâsını okumak da maksadı hasıl eder.

  Paylaş
  Kaybolan şeyi bulmak için okunacak dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kaybolan herhangi bir şeyi bulmak için dua etmek iyidir. Dikkat edildiği halde kaybolan bir şeyi hayra yormak ve bulmak içinde Allah'tan yardım istemek lazaım.