Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Bir Toplumdan Korkanın Okuyacağı Dua Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Bir Toplumdan Korkanın Okuyacağı Dua

  Reklam

  Bir Toplumdan Korkanın Okuyacağı Duâ


  328- Sahîh bir isnadla Ebû Musa El-Eş'ârî'den (Radıyallahu Anh) ri-
  vayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir toplum-dan (bir kavmin şerrinden) korktuğu zaman buyururdu:
  "AUâhümme innâ nec'alüke fınuhûrihim ve neûzü bike min şurûrihim" (Allah'ım! Düşmanların kötülüklerini defetmeni Senden istiyoruz ve kötülüklerden Sana sığınıyoruz)"  Paylaş
  Bir Toplumdan Korkanın Okuyacağı Dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mümin olan elbette ki kimseden korkusu olmaz. Fakat bu duaları okuyarak hem sabır istemek hem de ondan yardım dilemek ve ona sığındığımızı dile getirmek için okuruz.