Diğer Kategoriler ile Hadis Forumundan üç Aylar ile ilgili Arapça Hadisler Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  üç Aylar ile ilgili Arapça Hadisler

  Reklam
  Mübarek üç aylar ile ilgili arapça hadis örnekleri
  Şevkani , Oruç kitabının 2. , genel olarak ise 251.hadisi olarak yukarıda Arapçasını ve tercümesini verdiğimiz hadise yer verir.Kitabın dipnotlarına baktığımızda dipnot 1’de hadisin munkatı’ olduğuna değinildiğini , 2 numaralı hadiste de ’’şüphesiz mevzudur.’ denildiğini görmekteyiz.(1)
  Bu sayfada ise Zerkeşi’nin oruç kitabı bölümünde 570.hadis olarak yukarıda tercüme ve Arapçasını verdiğimiz hadise değindiğini görmekteyiz.570.hadisin dipnotuna baktığımızda bu hadisle ilgili olarak extra bilgi bulabileceğimiz kaynakları görmekteyiz.Mevzuat,2,187 ; el Leali’l Mesuna,2,97;Tenzihu’ş Şeria (İbn Arrak),2,153;İbn Adiy’in el Kamil fi Zuafai’r Rical’i,7,53..(2)


  Paylaş
  üç Aylar ile ilgili Arapça Hadisler Mumine Forum