Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hayız Halindeki Talak Bidat ve Haram Olan Talaktır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayız Halindeki Talak Bidat ve Haram Olan Talaktır

  Reklam
  Hayız Halindeki Talak Bidat ve Haram Olan Talaktır

  (48) Abdurrahman bin Eymen İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’a şöyle dedi:
  “Karısını hayız halinde boşayan kişi hakkında görüşün nedir? İbni Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −İbni Ömer’de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında karısını hayız halinde boşadı. Akabinde Ömer, bunu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sordu ve:
  −Abdullah bin Ömer karısını hayız halinde iken boşadı dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de Ömer’e:
  −‘Abdullah karısına dönsün’ buyurdu ve karısının Abdullah’a iadesini emretti. Sonra da:
  −‘Kadın hayızdan temizlendiği vakit isterse onu boşasın yahut boşamayıp tutsun’ buyurdu. İbni Ömer dedi ki:
  −Akabinde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  “Ey Nebi, kadınları boşadığınız vakit, onları iddetlerinin önünde (adetten temiz oldukları sırada) boşayın...” Talak :1 ayetini okudu.”
  Müslim (1471/14)
  (49) Abdullah bin Dinar şöyle dedi:
  “Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anh)’ı işittim:
  “Ey Nebi, kadınları boşadığınız vakit, onları iddetleri içinde boşayın...” Talak: 1 ayetini “Ey Nebi, kadınları boşadığınız vakit, onları iddetlerinin önünde boşayın...” Talak: 1 şeklinde okudu.
  İmam Malik: İbni Ömer (Radiyallahu Anh) bu kıraatle kişi karısını boşamak istediğinde, her tuhur döneminde bir kere talak vermesini kast ediyordu dedi.”
  Malik (2/587/79) Begavi (9/201)
  (50) Nafi İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’den şöyle tahdis etti:
  “Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında karısını hayız halinde iken boşamıştı. Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) bu durumu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Abdullah’a emret karısına geri dönsün. Sonra kadın hayızdan temizlenip tekrar hayız oluncaya, sonra tekrar temizleninceye kadar onu evinde tutsun. İkinci hayızdan temizlendikten sonra dilerse o kadını evinde evliliğini devam ettirmek için tutsun, dilerse cima şeklinde ona dokunmadan boşasın. İşte bu iki hayız ve tuhur dönemi, kadınların boşanmaları için Allah’ın emrettiği iddet süresidir’ buyurdu.”
  Malik (2/576/53) Buhari (5326) Müslim (1471/1) Ebu Davud (2179) Nesei (3390) Darimi (2/160) İbni Mace (2019) İbnu’l-Carud (734) Begavi (2351) Ahmed (2/6-54) Albani (2059-İrva)


  Paylaş
  Hayız Halindeki Talak Bidat ve Haram Olan Talaktır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boşanmak doğru ve güzel bir davranış değildir.Fakat kadınları adet halinde boşamak dinimizce doğru değildir.Kadınların bu durumlardayken sinirli olabileceği erkeklerin de asabi olabileceğini düşünmek gerekmektedir.Bu nedenle temizlendikten sonra isterse boşanabilirler.bidati talak nedir