Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Bir gün gelecek, insanlar Medine’yi bütün hayır ve güzellikleriyle terkedip gidecekle Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir gün gelecek, insanlar Medine’yi bütün hayır ve güzellikleriyle terkedip gidecekle

  Reklam
  1827. Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim dedi:
  “Bir gün gelecek, insanlar Medine’yi bütün hayır ve güzellikleriyle terkedip gidecekler; orada sadece vahşi hayvanlar ve kuşlar kalacaktır. Medine’ye son olarak koyunlarına seslenip duran Müzeyne kabilesinden iki çoban girecek ve orayı ıpıssız, vahşi hayvanlarla dolu bulacaklar. Onlar da Vedâ Tepesi’ne gelince yüzüstü düşüp öleceklerdir.”
  Buhârî, Fezâilü’l-Medîne 5; Müslim, Hac 498, 499
  Açıklamalar
  Kitabımızın bu bölümünde, kıyamet kopmadan önce dünyanın göreceği gariplikleri okumaktayız. Bu hadîs-i şerîfte, dünyanın artık bir başka âleme dönüştüğü o karışık günlerde, hasretiyle gönüllerin yanıp kavrulduğu o güzelim Medine’nin yürek sızlatan yalnızlığı tasvir edilmektedir. İnsanlar bu gönüller kâbesini, sahip olduğu bütün iyilik, güzellik, hayır ve bereketiyle başbaşa bırakarak çekip gideceklerdir.
  Hadis hâfızı Kâdî İyâz, bir zamanlar İslâm dünyasının başkenti olan Medine’nin, dünyanın en mâmur şehri iken, ashâb ve tâbiînin ve daha nice İslâm büyüğünün hâtırasını sinesinde barındırdığını, fakat hilâfet merkezinin önce Şam’a, ardından Bağdat’a taşınmasıyla burada birtakım fitneler ve acı olaylar yaşandığını, oradaki kıymetli âlimlerin dağılıp gittiğini, şehri bedevîlerin işgal ettiğini, iyice tenhalaşan Medine’nin hurmalıklarında vahşi hayvanların ve kuşların mekân tuttuğunu, hatta kurtların ve köpeklerin Mescid-i Saâdet’te yattığını söylemekte, dolayısıyla hadiste işaret buyurulan hali Medine’nin daha önce yaşadığını ifade etmektedir.
  Kâdî İyâz’ın sözünü ettiği olaylar, bazı Emevî ve Abbâsî halifelerinin kaprisleri yüzünden maalesef yaşanmıştır. Fakat kitabımızın müellifi İmâm Nevevî’nin belirttiği üzere, hadiste anlatılan olay kıyametin yaklaştığı günlerde yaşanacaktır. Müzeyneli iki çobanın Medine’de en son ölecek iki insan olarak belirtilmesi bunu teyit etmektedir.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Kıyamete yakın bir zamanda insanlar, deccâlin bile giremediği o güzelim Medine’yi mânevî güzelliklerine bakmadan terkedip gideceklerdir.
  2. O zaman orada sadece vahşi hayvanlar ve kuşlar yaşayacaktır.
  3. Medine’ye son olarak Müzeyne kabilesinden iki çoban koyunlarıyla birlikte gelecek, onlar henüz şehre girmeden, daha Seniyyetü’l-vedâ’da iken kıyamet kopacaktır.
  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Bir gün gelecek, insanlar Medine’yi bütün hayır ve güzellikleriyle terkedip gidecekle Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Deccal kırk gün içerisinde girmediği tek bir köy bile bırakmayacak fakat Mekke ve Medine'ye giremeyecekler buradaki günahkarların çıkması için zelzele olacak ve müşrikler buradan çıkartılacaktır.müzeyne kabilesi,  Kıyamet medinede en son çoban ,  medine iki coban,  iki coban medine,  iki coban müzeyne,  medine kadi iyaz,  muzeyne kabilesi