Din Ve İman Bölümü ile Esma-ül Hüsna (Allah c.c isimleri) Forumundan Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren El- BASIT Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren El- BASIT

  Reklam
  El- BASIT -Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.

  Allah, Bâsıt ismi ile kulundaki ihsanını çoğaltır, rızkını genişletir ve halini fakirlikten zenginliğe, sıkıntıdan feraha ve zorluktan kolaylığa çevirir. Bu ismin tecellisiyle fakir zenginleşir, borçlu borcunu kolayca öder, işsiz iş bulur ve diğer bütün maddi sıkıntılar yok olur, yerlerini lütuf ve ihsana bırakır.

  Yine Kâbıd ismiyle daralan gönüller ve ruhlar, bu ismin tecellisiyle inşirah bulur, neşe dolar ve feraha kavuşur. Bu hal ile kul, Cenab-ı Hakk’ın ihsanını anlar, lütfunu derk eder ve rahmetin hediyelerine karşı şükürle mukabele eder. Demek Kâbıd isminin tecellisi, dua ve niyaza bir davet olduğu gibi; Bâsıt isminin tecellisi de şükür ve hamde bir davettir.

  Yağmurlar bu ismin tecellisi ile yağar, toprak bu ismin tecellisi ile rahmetin bir kazanı olur, türlü türlü nebatatı içinde pişirir. Bu ismin tecellisiyle yeryüzü bir sofra, bahar o sofranın bir gül destesi, ağaçlar rahmetin bir eli ve çiçekler o rahmetin güzel bir hediyesi olur. Yine bu ismin tecellisi ile anlaşılması zor olan bir mesele insana açılır, kesat giden işler bol kazanca ve berekete dönüşür, hayat insanlara kolaylaşır, maddi ve manevi sıkıntılar yerlerini ferah ve mutluluğa bırakır.

  Uykuda kabzedilen ruh, Bâsıt isminin tecellisi ile tekrar bedene döner. Demek her uyandığımızda Allah’ın Bâsıt ismini tefekkür ve zikir etmeliyiz.

  Yine bu ismin tecellisi ile ibadetten lezzet ve zevk alınır, zor olan ibadetler insana kolaylaştırılır, ibadetin peşin bir mükâfatı olan manevi hazlar hissedilir.

  Sözün özü: Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi bütün genişlikler Bâsıt isminin bir tecellisidir. İnsan-ı kâmil odur ki; nimetten nimetin hakiki sahibine çıkar, kendisine lütfedilen maddi ve manevi nimetlerin sahibi olan Allah’ı Bâsıt ismiyle tanır, her genişlikte Bâsıt isminin bir cilvesini görür ve O’na hamd ve şükür eder.

  Allah Teâlâ, bu ismin hürmetine bizlere maddi ve manevi genişlikler versin, sıkıntı ve darlıklardan kurtarsın ve Bâsıt isminin tecellisine bizleri mazhar etsin. (Âmin!)


  Paylaş
  Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren El- BASIT Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mülkün tek sahibi olan Allahu teala kainatta hiç bir şey yokken bir çok rızık ve nimetlerle donatarak hem insanların ihtiyaçlarını vermiş hem de kudretinin gücünü göstermiştir.doğumu kolaylaştıran esmaül hüsna,  işleri kolaylaştıran esmaül hüsna,  doğumu kolaylaştıran esma,  dogumu kolaylastiran esmalar,  dogumu kolaylastiran esmaul husna,  zoru kolaylaştıran dua,  isimizi kolaylastiran esma