Dualar / Yakarışlar ile Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Nebiler Nebisinin Diliyle Dua Mü’minin En Emniyetli Kalesi Ve En Güçlü Silahıdır Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Nebiler Nebisinin Diliyle Dua Mü’minin En Emniyetli Kalesi Ve En Güçlü Silahıdır

  Reklam
  İbadetin İliği

  Yaratılışın yegâne sebebi, varlığın hikmet ve gayesi. Huzur sığınağı, kurtuluş tutamağı. Yaratılan ile Yaratan arasındaki en kestirme ve sağlam yol. Mümtaz ve Muazzez Peygamberimizin fasih lisanıyla ibadetin özü ve iliği.


  Cenab-ı Hakk bir ayeti celilede şöyle ferman buyuruyor. “Şayet duanız yoksa Allah size ne diye kıymet versin.” İşte bu yüce buyruk kulluğun gayesini anlatmaya yeter de artar bile. Yine efendimizin “dinin direği ve gözümün nuru” diye tanımladığı namaz, dua makamıdır. İnsanın gerçek özgürlüğü Allah’a kul olduğu, teslim olduğu, ram olduğu nispettedir. İşte dua, mutlak olana karşı muhtaçlığın ikrarıdır. Dua inanmaktır, güvenmektir, boyun eğmektir, teslim olmaktır.

  İnsana verilen en kıymetli nimetlerin başında akıl gelir. Çünkü akılla Allah’a ulaşılır ve akılla Allah’a ulaşmanın yolları sağlanır. Fakat akıl sahibi insana her ne kadar akletme, irade etme, muhakeme etme yeteneği verilmişse de, yine sonuca ulaşmak için O’nun iznine ihtiyaç vardır. O’nun izni olmadan hiçbir sa’y ve gayretin ehemmiyeti yoktur. Bu yüzden dua insanoğlunun haddini ve yetersizliğini bilmesinin öteki adıdır. Haddini bilen insan kendisine bahşedilen nimetleri devreye sokmakla birlikte sonuca ulaşmak için O’nun yardımını diler. Sevr’in meşakkatli yamaçlarını aştıktan sonra bir mağaraya sığınan Allah’ın habibi, sadık dostunu şöyle teselli ediyordu. “Korkma! Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir” Çünkü bütün imkânlarının tükenmiş olması karşısında dua gibi en büyük imkânları kalmıştı.

  Elbette dua yalnızca sözden ibaret değildir. İnsanın sa’y ve gayreti kendisi için fiili dua mesabesindedir. Rabbimiz “Allahın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız” derken eşyanın içine yerleştirdiği kanunlara dikkatimizi celbetmektedir. Böyle olmasaydı Allah’ın habibi o seçkin insan, bir ömür sıkıntılar içinde yaşamazdı. Eğer aksi düşünülseydi hayatı sıkıntı ve çilelerle geçen o eşsiz insan, her işini kolayca halledebilmek için çalışmaya ihtiyaç duymaz ve hiçbir sıkıntıya maruz kalmazdı.
  Dua insanın bittiği ve tükendiği yerde bitmeyen ve tükenmeyene karşı gösterdiği edebin, acizliğin, fakirliğin ve tükenmişliğin itiraf ve göstergesidir.

  Nebiler Nebisinin diliyle dua mü’minin en emniyetli kalesi ve en güçlü silahıdır. Hem öyle bir silah ki hiç tükenmeyen ve geri tepmeyen. Geri tepmeyen diyoruz çünkü Mevla’mız bu konuda teminat vererek “Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim” diye gönüllerimizi serinletiyor. Rahmeti gazabından önde gelen Allah (c.c) şefkat ve merhametini adeta kendisi için zorunlu kılmış. Gerçi onun rahmet ve merhameti güneş misali sınıf ve sınır tanımıyor, ama yine bilincimizi duaya celbediyor. Çünkü insanın kendisinden başkasının önünde kul olmasını istemiyor. Bunun Allah’a kazandırdığı hiçbir şey yoktur.

  Çünkü O her şeyden münezzeh, her şeyden üstün ve izzeti kendi zatından olan Aziz’dir. Bu durumdan yalnızca insan istifade eder ve kazançlı çıkar. Çünkü dua insanı dinç tutar, dirayetli kılar, metanetli hale getirir. İnsana öz güven verir, Allah’tan başkasının önünde boyun eğdirmez, asalet ve şahsiyet kazandırır. Dünya bir gemi, insan bu geminin yolcusu, hayat ise çalkantılarla doludur. İnsan bu çalkantılı zamanlarda alabora olmamak için sığınacak limanlar arar. İnsana şah damarından daha yakın ve emniyetli liman varken başka limanlar arayanların vay haline.  Altınoluk dergisi / Sebahattin Tüzün  Paylaş
  Nebiler Nebisinin Diliyle Dua Mü’minin En Emniyetli Kalesi Ve En Güçlü Silahıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dua insanın isteklerini, arzularını, durumunu en iyi belirten dillendiren araçtır. Fakat dua sadece sözden ibaret olarak düşünülmemesi gerekir Allah ile yakınlaşmanın Allah'ı düşünmenin aracı olarak da düşünmek gerekir.