Eğitim Bölümü ve Dini Kavramlar Forumundan Akâid İlmi nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Akâid İlmi nedir

  Reklam
  Akâid İlmi:
  Îmân esaslarını anlatan ilim dalı.
  Akâid ilmi, îmânın esaslarını geniş ve derin olarak anlatır. Bu ilme önceleri Fıkh-ı ekber, sonraları Kelâm ilmi denildi. Akâid ilmi ile ilgili ilk eser İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin yazdığı El-Fıkhu'l-Ekber'dir. Daha sonra Ehl-i sünnet îtikâ dını anlatan pekçok eser yazıldı. (Muhammed Muhyiddîn)  Paylaş
  Akâid İlmi nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  itikat ilmi ne demektir anlamı nedir?