Mumine.com ile Danışma / İstişare Mekanı Forumundan çarşaflı olmak Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  --->: çarşaflı olmak

  Reklam
  Peki Bu çarşafın Tarihçesi Varmı? Yani Tabiyki örtünmenın En Güzel Yönü Ama Bazen Soruyorlar Neden Siyah
  Neden çarşef Falan Diye.....
  Yudumla --->: çarşaflı olmak

 2. 22
  Çarşaf kelimesi, Farsça çader-şepten [gece örtüsü] bozularak Türkçe’ye girmiştir; tesettür için ev dışında giyilen üstlüktür. Tanzimatta hacca giden İranlılardan alınan çarşaf, önceleri bid’at sayılıp pek tutulmamışsa da, 1870’ten sonra yaygınlaştı. Daha sonra II. Abdülhamid Han, 4 Ramazan 1309 (2 Nisan 1892) tarihli bir emirle çarşafı yasakladı. (Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

  Yaşmak ile ferace giyilirken, 1872’de Subhi Paşanın Suriye valiliğinden dönüşünde ailesi Suriye’den getirdikleri çarşafla görününce, İstanbul’da çarşaf moda oldu. (Musahibzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı )

  1889’dan sonra açık feraceli iki paşa kızına birkaç külhanbeyi laf atıp feracelerini yırtınca, bu defa çarşafa rağbet arttı. Bid’at diyenler de giydi. (Sermed Muhtar Alus, Aylık Ansiklopedisi sayı 36)

  1913’te yüz binlerce Balkan muhacirleri İstanbul’a Ortodoks kadınlarının giydiği siyah çarşafı ile gelmişti. Zamanla bu da İstanbul’a yayıldı. Hükümetin zaten uğraşacak hâli yoktu, çarşafa mani olamadı. (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimler sözlüğü)

  3 Ekim 1883’te Şeyh-ül-islamın teklifi ve padişahın emriyle ferace dışında bir şey giymek yasaklandı. Daha sonra çarşaf da giyildi. O zamanki çarşaflar farklı idi. (Vakit. 4.10.1883)
  bu alıntıda tarhi ile ilgili bi kaç bilgi var 3. 23
  arkadaşlar siz çarşafı tartışıyorsunuz biz daha tesettüre bile giremedik kendimden utanıyorum ALLAH yardımcımız olsun benim gibilerin ve benim DUAlarınızı eksik etmeyin ve kınamayın lütfen.NAGİHANcarsafli olmak,  çarşaflı olmak,  carsafli bacilar,  ÇARŞAFLI BACILAR,  ferace giymek istiyorum ama eşim izin vermiyor