Özel Gün ve Gecelerimiz ile Beraat Gecesi Forumundan Berat Gecesi ibadeti Berat Gecesi ibadeti nasıl olmalıdır Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Berat Gecesi ibadeti Berat Gecesi ibadeti nasıl olmalıdır

  Reklam




  Berat Gecesi İbadeti

  Berat Gecesi İbadeti Nasıl Olmalıdır ?



  Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, teşbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır
  İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir
  Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir
  "Onun için elden geldiği kadar Kur'ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır"10
  Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mü'min kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket; bize hesabından âciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde mânevi kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir Çünkü manevi faaliyetler nurludur Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez
  İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhyâ'da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs'te kılınmış olduğu tesbitinde bulunurlar Hatta İmam Nevevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid'at bile olduğunu ifade eder
  Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez
  Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır



  Paylaş
  Berat Gecesi ibadeti Berat Gecesi ibadeti nasıl olmalıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Allah razı olsun ablacım