Doğum Kadın ile Bebeklerin Cinsiyet ve İsimleri Forumundan Erkek cocuk isimleri Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  --->: Erkek cocuk isimleri

  Reklam
  Erkek cocuk isimleri Ş


  ŞAHAN : Padişahlar, hükümdarlar, tahtlar.

  ŞAFAK : Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

  ŞAHİN : Büyük, yırtıcı kuş

  ŞANSAL : Niteliklerinle ünlen, tanın

  ŞANVER : İyi niteliklerin bilinsin, duyulsun

  ŞEHZADE : Hükümdar oğlu

  ŞENER : Mutlu, neşeli

  ŞENOL : Her zaman neşeli, mutlu ol

  ŞENSOY : Neşeli, mutlu soydan gelen

  ŞEREF : İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik - İyi ün

  ŞERİF : Şerefli, kutsal - Soylu, temiz

  ŞEVKET : Büyüklük, heybet

  ŞÜKRÜ : Şükürle, minnettarlıkla ilgili  Yudumla --->: Erkek cocuk isimleri

 2. 22
  Erkek cocuk isimleri T


  TAHA : Kuran'da bir sure adı.

  TALAY : Gereğinden çok.

  TALİP : Arayan, isteyen - Alıcı müşteri

  TAMER : Nitelikli, sayılan kişi

  TAN : Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı

  TANAY : Şafaktaki ay.

  TANBERK : Şafak çizgisi - Parlayan şimşek

  TANER : Şafak gibi aydınlık yiğit

  TANJU : Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad

  TANKUT : Kutlu, uğurlu sabah

  TANSEL : Şafak seli, ışık seli

  TARCAN : Ayrıcalıklı dost.

  TARHAN : Oğuzlarda demirci ustası - Tüccarlar - Han ve komutan ünvanı

  TARIK : Sabah yıldızı, Zühre, Venüs

  TARKAN : İslam'dan önce Türklerin kullandığı vekil, vezir gibi san

  TAŞKIN : Coşmuş, taşmış halde bulunan - Akarsuların taşması

  TAYFUN : Okyanuslarda görülen fırtına

  TAYFUR : Küçük bir kuş türü

  TAYGÜN : Çocuk, torun

  TAYKUT : Kutlu, uğurlu çocuk.

  TAYLAN : Yakışıklı ve sırım gibi genç.

  TEKİN : Tek, eşsiz - Uyanık, tetikte

  TEOMAN : Hun İmparatoru Mete'nin babası

  TEVFİK : Uygun düşme, uyma - Başarma - Allah'ın yardımına ulaşma

  TEZCAN : Telaşlı, heyecanlı

  TİMUÇİN : Moğol İmparatoru Cengiz - Katı, sağlam demir

  TİMUR : Demir - Türk-Moğol İmparatoru

  TOLAY : 1.Cemaat. 2.Topluluk.

  TOLGA : Savaşçıların giydikleri demir başlık

  TOPRAK : Yer kabuğunun yüzey bölümü

  TOYGAR : Tarlakuşu, turgay

  TUFAN : Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur

  TUGAY : İki alaydan oluşan askeri birlik

  TUĞRUL : Ak doğan - Selçuklu'nun kurucusu

  TUNA : Çok bol - Yavru - Görkemli, gösterişli - Bir akarsu

  TUNCAY : Tunç renkli ay

  TUNCER : Tunç gibi kuvvetli

  TUNÇ : Bakır, çinko, kalay karışımı

  TURAN : Türklerin en eski yurtlarına verilen ad

  TURGAY : Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe

  TURGUT : Oturulacak yer, konut

  TURHAN : Soylu, seçkin

  TÜRKER : Yiğit Türk

 3. 23
  Erkek cocuk isimleri U


  UÇAR : Sezgi, anlayış, dikkat

  UFUK : Herşeye gücü yeten

  UĞUR : Becerikli,atılgan

  UĞURALP : Dünya,varlık

  UĞURCAN : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

  ULAÇ : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

  ULAŞ : Çok övülmüş,methedilmiş

  ULUÇ : Beyaz ay,dolunay

  UMUR : 1.Aldırış etme. 2.Tecrübesi çok olan, deneyimli.

  UMUT : Beyaz taç,gelin tacı

  URAL : Aydınlık gece

  UYGUR : Şanı şerefi en yüksek olan

  UZAY : Kızıl kan

 4. 24
  Erkek cocuk isimleri Ü


  ÜLKER : Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

  ÜLGEN : Yüce, ulu - İyilik tanrısı

  ÜMİTCAN : Umutlu, hayırlı dost.

  ÜMİT : Umut

  ÜNAL : Adın duyulsun, tanın
 5. 25
  Erkek cocuk isimleri V


  VAHA : Çöl ortasında sulak ve yeşil yer.

  VAROL : Sağlıklı, uzun yaşa

  VASFİ : Nitelikle ilgili

  VEDAT : Sevgi, dostluk

  VEFA : Sözünde durma, dostluğunu sürdürme

  VOLKAN : Yanardağ

  VURAL : Vurarak al

 6. 26
  Erkek cocuk isimleri Y


  YAHYA : Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında

  YAKUT : Parlak kırmızı, değerli taş

  YAKUP : Erkek keklik - Takip eden, izleyen

  YALÇIN : Sarp - Düz, kaygan - Parlak

  YALMAN : Kılıç, kama gibi şeylerin ucu - Sarp, dik

  YAMAN : 1.Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan.2.Korkulan.

  YASİN : Kur'an'ın 36.Suresi

  YAŞAR : Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad

  YAVUZ : İyi, güzel - Mert, cesur

  YEKTA : Tek, eşsiz

  YENER : Üstün gelen, kazanan

  YILDIRAY : Parlak, ışık veren ay

  YILDIRIM : Buluttan yere elektrik boşalması

  YILMAZ : Bıkmayan, azimli

  YİĞİT : Güçlü, yürekli, kahraman, alp.

  YUSUF : Yakup Peygamberin oğlu

  YÜCEL : Yüksel, yüce hale gel


 7. 27
  Erkek cocuk isimleri Z


  ZAFER : Amaca ulaşma, başarı - Düşmanı yenme

  ZAHİT : Parlak yıldız

  ZAHİR : Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında

  ZEKAİ : Zeka ile ilgili

  ZEKERİYA : Erkek - Bir peygamber

  ZEKİ : Çabuk anlayan, kavrayan

  ZEYNEL : Zenelabidin'in kısaltılmışı

  ZİHNİ : Akılla ilgili

  ZİYA : Aydınlık, nur
 8. 28
  oğlum dünyamın adı BEDİRHAN anlamıda çok güzel 9. 29
  erkek bebek isimleri
  Allah C.C. Razı Olsun