Doğum Kadın ile Bebeklerin Cinsiyet ve İsimleri Forumundan Kız cocuk isimleri Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  --->: Kız cocuk isimleri

  Reklam
  Kız cocuk isimleri S


  SABA: Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar. Türk müziğinde bir makam

  SABAH: Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler

  SAHRA: Kır,ova,çöl

  SALİHA: Yararlı,iyi,elverişli.

  SANAL: Sanlı ol, ünlen

  SANEM: Çok güzel kadın; Put

  SARA: Halis, saf, katkısız

  SARE: Olmak, oldu; Cemaat, topluluk; İhtiyaç, susuzluk

  SARGIN: Albenili, çekici, büyüleyici,yıldızı şirin, hoşa giden, sevimli, güzel

  SAYE: Gölge; Koruma, yardım, sahip çıkma

  SAYGIN: Sayılan, sevilen

  SAYIL: Her zaman saygı gör

  SEBLA: Uzun kirpikli göz

  SEÇİL: Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen

  SEÇKİN: Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit

  SEDA: Ses; Doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı

  SEDEF: Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde; Bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş

  SEDEN: Uyanık, tetikte; Gözü açık olmak

  SEGAH: Doğu müziğinin makamlarından

  SEHER: Tan ağartısı

  SEL: Taşkın su

  SELDA: Bir söğüt cinsi

  SELEN: Haber, müjde

  SELİN: Gür akan su

  SELİNTİ: Ufak sel

  SELİS: Akıcı söz

  SELMA: Barış içinde,huzur,erinç.

  SELMİN: Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan

  SELVA: Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad.

  SELVİ: İnce uzun ağaç

  SEMA: Gökyüzü; Göç

  SEMANUR: Nurlu gökyüzü

  SEMEN: Yasemin çiçeği. Semizlik.

  SEMİN: Değerli, pahalı; Semizlik

  SEMİRAMİS: Babil'in Asma Bahçeleri'ni kurduran Asur kraliçesi

  SEMRA: Esmer kadın.

  SENA: Övmek, methetmek; Şimşek parıltısı; Yücelik, yükseklik; Aydınlık; Bir ot adi

  SENAHAN: Metheden, alkışlayan, öven

  SENAR: Yar, aşık, seven insan

  SENAY: Ay gibi güzelsin.

  SENEM: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı; Arapça'da put; Arapça'da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel

  SERA: Varlıklı olmak, zengin olmak; Şarkı söyleyen; Yer, toprak; Ok yapımında kullanılan bir ağaç

  SERAP: Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride, yakında ya da ufukta su veya yeşillik var gibi görünmesi olayı

  SERAY: Ay gibi güzel

  SEREN: Gemi direği

  SERMA: Kış soğuğu

  SERPİL: Gelişmek,büyümek.

  SERPİN: Yağmur

  SERRA: Rahatlık,kolaylık

  SERTAP (SERTAB): İnatçı anlamında

  SEVAL: Severek al anlamında

  SEVDA: Vurgunluk, tutkunluk, aşk; Heves, arzu, kuvvetli istek

  SEVDEM: Sevginin en son demi

  SEVEN: Bir başkasına sevgi duyan

  SEVGİ: İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu

  SEVGÜL: Gül gibi sevilen.

  SEVİL: Her zaman sevilen biri ol

  SEVİM: Sevmek eylemi; Bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik

  SEVİNÇ: İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku

  SEVTAP: Tapılacak kadar çok sevilen.

  SEYLAN: Sel, akma, akış

  SEYYAL: Akıcı, akışkan

  SEZEN: Hisseden, sezgili

  SEZER: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar

  SEZGİ: Sezmek eyleminden sezgi; Sezme yeteneği

  SEZİN: Sezinleme işi, sezme. Duygulu,anlayışlı.

  SILA: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak; Doğup büyüdüğü ve özlediği yer; Bahşiş, hediye; Bağ

  SİBEL: Henüz yere düşmemiş yağmur damlası (Fransızca "si belle": öylesine güzel anlamında)

  SİM: Gümüş gibi parlak ve beyaz

  SİMA: Yüz, çehre

  SİMGE: Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler

  SİMİRNA: İzmir'in eski adı. Aynı zamanda Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı.

  SİNEM: Yüreğim, çok sevdiğim

  SİTARE: Yıldız

  SONEDA: Nazlı olmaması temenni edilen

  SONGÜZ: Kasım ayının halk arasındaki adı

  SONYAZ: Sonbahar

  SU: Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı

  SUMRU: Bir şeyin yüksek yeri, tepesi

  SUNA: Boylu, poslu, yakışıklı. Yaban ördeği.

  SURPERİ: Peri güzeli.

  SUZAN: Yakan,yakıcı.

  SÜHEYLA: Yumuşak ve iyi huylu,mütevazı kadın.

  SÜNDÜS: Ham ipek,ipekli.

  SÜSEN: Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek  Yudumla --->: Kız cocuk isimleri

 2. 22
  Kız cocuk isimleri Ş


  ŞAFAK: Gündoğumundan önceki aydınlık.

  ŞAHANE: Tam anlamıyla güzel.

  ŞAHIKA: Zirve, doruk.

  ŞANAL: Ünlen, ünün yayılsın.

  ŞANSAL: Ünün yayılsın.

  ŞAYESTE: Uygun, layık.

  ŞAYLAN: Övünen, gururlu, neşeli.

  ŞAZIYE: Sevinç, gönül ferahlığı.

  ŞEBNEM: Su damlacığı, çiy.

  ŞEFIKA: Acıyan, esirgeyen.

  ŞEHNAZ: Çok nazlı, Türk müziğinde bir makam.

  ŞEHRAZAT: Özgür.

  ŞEHRIBAN: Şehrin ileri geleni.

  ŞELALE: Çağlayanın büyüğü.

  ŞENAY: Ayın parlaklığı, güzelliği.

  ŞENGUL: Güleryüzlü.

  ŞENIZ: Mutlu, sevindiren iz, hatıra.

  ŞENNUR: Neşeli, nurlu.

  ŞENOL: Şen, mutlu ol.

  ŞEREF: Büyüklük, ululuk. 3. 23
  Kız cocuk isimleri T


  TAÇNUR : Mutluluk

  TAHİRE : Gündoğusundan esen rüzgar

  TAİBE : Tövbe eden, pişmanlık duyan

  TALHA : Güzellik

  TALİA : Güzel, şirin

  TALİHA : Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek

  TAMAY : Dolunay, ayın on dördüncü

  TANAY : Secde eden

  TANSELİ : Şafak vakti gelen sel

  TANSU : Göğüsle ilgili

  TANYEL : Katıksız, arı - Seçilmiş

  TANYELİ : Tan vakti esen rüzgar

  TARA : Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad

  TAYYİBE : 1.İyi davranış. 2.Yatıştırıcı, hoşa giden söz

  TENAY : Uygun, yakışan - Yetkili olan - Dine uygun hareket eden

  TENDÜ : Öz, asıl

  TENNUR : Yüksek, ulu

  TİJEN : Taç, taçlar

  TİLBE : Put - Güzel kadın

  TUBA : 1.Cennette bulunduğun inanılan büyük ağaç. 2.Güzellik, iyilik. 3.Rahat

  TUĞÇE : Küçük tuğ

  TULÜ : Doğuş, doğma (güneş için) anlamında

  TÜLAY : Ayın ince ışığı

  TÜLİN : Ayın çevresinde görülen ışık halkası

  TÜNAY : Gece ve ay

  TÜRKAN : 1.Kraliçe. 2.Güzel kız

  TÜRKÜ : Yankı, ses

  TÜRKAN : 1.Kraliçe. 2.Güzel kız

 4. 24
  Kız cocuk isimleri U


  UBEYDE : Tanrının kölesi

  UĞURGÜL : Uğurlu gül

  UHDE : Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev.

  ULYA : En yüce, en ulu, yüksek

  UMAY : Devlet kuşu

  UMUR : Görgü, deneyim

  UZEL : Usta, becerikli

 5. 25
  Kız cocuk isimleri Ü


  ÜLKÜ : Amaç, ideal

  ÜMRAN : 1.Bayındırlık. 2.Uygarlık, medeniyet. 3.İlerleme, mutluluk, refah

  ÜNZİLE : Gönderilmiş

  ÜZGÜ : Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen üzüntü, eziyet.
 6. 26
  Kız cocuk isimleri V


  VAHİBE : Hibe eden, bağışlayan.

  VAHİDE : Tek yalnızca bir tane.

  VARİDE : Gelen, erişen - Söylenti

  VEDİA : Korunması için bırakılan emanet

  VERDA : Gül.

  VİLDAN : Yeni doğmuş çocuklar

  VİRA : Durmadan, aralıksız, sürekli.

 7. 27
  Kız cocuk isimleri Y


  YAĞMUR : Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları.

  YAPRAK : Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm

  YAREN : Dost, arkadaş

  YASEMİN : Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki

  YAŞAM : Hayat

  YELDA : 1.Uzun. 2.Yılın en uzun gecesi

  YELİZ : Ferah yer, aydınlık, havadar

  YEŞİM : Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen değerli bir taş

  YILDIZ : Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri.

  YONCA : Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin genel adı

  YUDUM : Bir içimlik sıvı

  YÜKSEL : Başarı kazan, yücel

  YUDUM : Bir içimlik sıvı

 8. 28
  Kız cocuk isimleri Z


  ZEHRA : Çok beyaz, parlak yüzlü

  ZEHRE : Çiçek.

  ZELİHA : Züleyha, su perisi

  ZENNAN : Kadınlar

  ZENNUR : Zinnur, nurlu, ışıklı

  ZEREN : Anlayışlı, kavrayışlı.

  ZERİN : Altından ya da altına benzer olan.

  ZERRİN : Altından yapılmış.

  ZEYNEP : Süs, bezek.

  ZİNNUR : Nurlu, ışıklı

  ZİŞAN : Şanlı, şerefli - Bir tür lale

  ZUHAL : Satürn gezegeninin adı.

  ZULAL : Hafif, güzel, soğuk su.

  ZÜBEYDE : Öz, asıl

  ZÜHRE : Çoban yıldızı, venüs.

  ZÜLAL : Saf, temiz, hafif tatlı su.

  ZÜLEYHA : Su perisi - Hz.Yusuf'un karısı

  ZÜMRA : Akıllı, çabuk kavrayan kadın.

  ZÜMRÜT : Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı.


 9. 29
  Allah razı olsun kardeşim,aradığın isimlerin nerdeyse hepsi var çok güzel.bu arada benim ismim zeynep,süs bezek anlamında geçmiş ben başka şekilde biliyordum demekki doğru değilmiş.teşekkür ederim ellerinize sağlık.
  çocuğuna güzel anlamlı isim koymak çok önemli gerçekten:ilk bebeğimin ismi muhammedemin oldu,bu yüzden allahıma çok hamdediyorum