Rabbimin izni ile evlenince her zaman bu konuya dikkat etmeye çalışacağım...


Muminem --->: Eşimiz evden çıkarken uğurlarmıyız? Gelince karşılarmıyız?