Makale ve Şiirler ile Anı, Gezi, Deneme Yazılarınız Forumundan Güle ve Yağmura Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Güle ve Yağmura

  Reklam
  Türü: Deneme

  Güle ve Yağmura

  "Çün bastı sipihr-i evvele pa

  Oldu iki pare bedr-i ra 'na

  Ta halka ıyan ola mücerred

  Kim devr-i kamer mi, devr-i Ahmed."


  Rahmet Peygamberi'nden mucize isteyip O'nu zaaf içinde görmek isteyenler, Hak kudretinin tecellisi Peygamberin (s. a. s.) eliyle, Ay'ın ikiye ayrıldığını görünce Şems'in ve Kamer'in kimin için yaratıldığını ve devrin kimin devri olduğunu anladılar.


  Güneş'in, Ay'ın ve Peygamberin Hak katındaki kıymetini idrak edenler "Levlake levlak" sırrına erdiler. Hasetleri kalpleriyle birlikte gözlerini de örtenler "Muhammed'in sihri göklere ulaştı." deyip oradan uzaklaştılar.


  Ya Resulallah! Âlem, âlemlerin senin için yaratıldığına şahittir. Senin ruhlarda yaptığın inkılabatı hangi beşer yapabilmiştir? Senin çöllerde açtırdığın fazilet çiçeklerini hangi beşer açtırabilir? Sen sahil-i selamettin; sapkınlık denizine düşen her gemi seninle huzura ulaştı.


  Sen geldin sanemlerden SAMED'e, kesretten VAHİD'e ulaştık. Sen geldin yokluğun kapısını kapadın. Seninle milk-i bekadan geldiğimizi, yolunda olursak dost cemalini göreceğimizi anladık. Sen geldin toprağa gömülen kız çocuklarının toprağına nedamet gözyaşları döküldü. Sen geldin taş gönüller ilmik ilmik sevgiyle örüldü.


  Taş gönüller şak oldu. Gönüller hep pak oldu. Sen geldin bilinmezler yumağı çözüldü.


  Sen geldin dünyadan ukba görüldü.


  Sen geldin, gözlerimiz zatınla hakikate açıldı. Huzuruna gelip birkaç dakika gül kokunuzu alan bedevi, imanın ne olduğunu sormuştu. Sonra da:


  "İman edenlere ne var ?" deyince. Sen "cennet" deyivermiştin. O cenneti sorup nezihler nezihi paklar pakı zatınız cenneti anlatırken, o:


  "Oh oh! Bana cennetteki meyvelerin kokusu geliyor." deyip oracıkta ruhunu


  Rahmeti Sonsuz olan Zat'a bırakıvermişti...


  Ey Yaratanın en sevdiği! Âlemlerin sahibi, sizi "âlemlere rahmet" olarak tanıttı. Sen geldin çorak gönüllerde fevvareler yükseldi. Telaş içinde yavrusunu arayan bir kadını elinizle işaret edip "Bu kadın, yavrusunu ateşe atar mı?" sorusunun ardından "Hayır ya Resulallah!" diyen arkadaşlarına "Allah (c.c) bu kadından daha merhametlidir." diyerek merhametin sonsuz ummanlarına işaret ettiniz. Belki, kendi ifadesiyle kemter Yunus, zatınızın merhamet tasvirleriyle coştu da:


  " Ömer Bin Hattap ile çok adl-ü dad işledik

  Oğlu(y)la fısk içre haddeylenen benem." deyiverdi.


  Evet, sen rahmet limanıydın gemiler hep sana yanaştı. Amcanızın (r.a) ciğerlerini desenler bile sonra size koştu sizinle huzura ulaştı. Peygamber huzurdu, peygamber barıştı.


  Sen yoktun âlem karaydı, kapkaraydı. İmansızlık, şirk gönüllerde yaraydı.


  Üstünlük soydaydı, güçteydi paradaydı.


  Habbab, demirciydi, Bilal köleydi, Selman Farisiydi, Mus'ab asildi fakat üstünlük artık yalnız takva ileydi.


  Sen yoktun beyaz, siyaha belaydı. Siyah olmak karaydı.


  Sen geldin siyah-beyaz silindi bütün renkler kul oldu. Bütün yüzler nur doldu.


  Sen geldin peygamberler bir oldu. Kitap bir oldu. Kıble bir oldu. Sen geldin mana bir oldu, madde bir oldu. Zatınızı anlatmak, övmek ne mümkün sizi hakkıyla öven sadece Allah (c.c) oldu.


  Sen geldin siyah-beyaz silindi bütün renkler kul oldu. Bütün yüzler nur doldu.


  Sen geldin peygamberler bir oldu. Kitap bir oldu. Kıble bir oldu. Sen geldin mana bir oldu, madde bir oldu. Zatınızı anlatmak, övmek ne mümkün sizi hakkıyla öven sadece Allah (c.c) oldu.


  Tahir Taner


  Paylaş
  Güle ve Yağmura Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir gün peygamber efendimiz herhangi birimize geleceği haberi verilse evde hoşuna gitmeyecek olan hangi eşyayı saklarız. Bu senenin modasını anlatan dergi, sabahtan akşama kar izlediğimiz televizyon, bilgisayar, evin dolu eşya olması hangi birini hangi mazeretle anlatacağımızı bilemeyiz. Ya peygamber efendimiz yüzünde çizgi olmasına neden olan hasır ve bir kaç eşyası vardı ama o kainatın yaratılma sebebi.