Dualar / Yakarışlar ile Alıntı Dualar Forumundan Hz. Ömer’İn (ra) bİr yalvariŞi Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Hz. Ömer’İn (ra) bİr yalvariŞi

  Reklam
  Ya İlahi! Şüphesiz ben katı kalpliyim. Rıza-yı Şerifini ve ahiret yurdunu talep etmek gayesiyle hakka uyarak sana itaat edenler için, beni yumuşat. Zulmetmemek, haklarında tecavüzde bulunmamak şartıyla düşmanlarına, bozgunculara ve münafıklara karşı sert ve şiddetli olmamı nasip et.
  İlahi! Muhakkak ki, ben çok cimriyim. İsraf etmeden, har vurup harman savurmadan, riyasız(riya; gösteriş) ve süm’asız(süm’a: samimiyetsizce söylenen söz) olarak, şuurlu bir şekilde, iyi işlerde beni cömert yap. Bununla, rızanı ve saadet yurdunu gaye edinmemi müyesser eyle.
  Allahım! Müminler için alçak gönüllü, yumuşak huylu olmamı ihsan buyur.
  İlahi! Çok gafil, çok unutkanım. Her halükarda seni zikretmemi, ölümü hatırlamamı ilham eyle.
  İlahi! Sana kulluk ve itaat hususunda çok zayıfım. Taatinde neşe lütfet.
  İlahi! Tam ve sağlam bir imanda, iyilikte, takvada, huzurunda yüce makamının anmada, Senden hâyâ etmede beni sabit kıl. Seni razı edecek hususlarda, huşu ve nefis muhasebesinde vakti değerlendirmeyi, şüpheli olan şeylerden sakınmayı bahşeyle.
  Ya İlahi! Dilimin Kitab-ı Keriminden okuduğu şeyler hususunda düşünceli ve tedbirli olmamı, onu iyice anlamamı, manalarını tam olarak bilmemi, ibret nazarı ile bakmamı, hayatta oldukça onunla amel etmemi lütfeyle. Şüphesiz ki, Sen her şeye kâdirsin.
  Not: Hz. Ömer’in ilk halife seçildiğinde ettiği bu duayı, İslam Düşüncesi Dergisinin 5. sayısından(Yıl: 1967), Süleyman Uludağ beyin tercümesinden naklettik.


  Paylaş
  Hz. Ömer’İn (ra) bİr yalvariŞi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her halifenin farklı ve belirgin özellikleri bulunmaktaydı. Hazreti Ömer'in belirgin özelliği adaletli olmasıydı. Devlet işlerini de bu şekilde tesis etmeye adalete uygun bir şekilde yürütmeye çalışmıştır. Duası ve Allah'a olan teslimiyeti insanlara örnektir.