Dualar / Yakarışlar ile Alıntı Dualar Forumundan Esman ile Geldim Sana Rabbim... Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Esman ile Geldim Sana Rabbim...

  Reklam
  Esman ile Geldim Sana Rabbim...

  Allah’ım!
  Rahmânsın; ayrım yapmadan merhametini gösterensin, bize merhamet göster.
  Rahmânsın; Seni sevenleri sevginle kuşatansın, bizi sevdiklerinin arasına kat.
  Kuddûssün; her türlü eksiklikten uzaksın, bizi kirlerimizden temizle.
  Selâmsın;her türlü tehlikeden korursun, bizi korkularımızdan kurtar.
  Mü’minsin; kalplere güven salansın, bizi sana olan güvenimizle dinç kıl.
  Azîzsin; sonsuz ve yüce onur sahibisin, bizi onursuz eyleme.
  Mütekebbirsin; her şeyden büyüksün, bizi büyüklenmekten koru.
  Bârîsin; her şeyi birbirine uygun yaratansın, bizi bu uyumdan uzaklaştırma.
  Musavvirsin; her varlığa güzel şekil verensin, bize bu güzelliği koruma gücü ver.
  Gaffârsın; çok çok affedensin, bizi affından mahrum etme.
  Vehhâbsın; bol bol hediyeler verensin, bizi hediyelerinle sevindir.
  Rezzâksın; herkese rızgını verensin, soframızı nimetsiz bırakma.
  Fettâhsın; Her şeyi sonuna kadar açansın, yüzümüze kapını kapama.
  Alîmsin; her şeyi hakkıyla bilensin, bizi cahil olmaktan koru.
  Kâbıdsın; istediğini daraltansın, bizi darlığa düşürme.
  Bâsıtsın; istediğini genişletensin, bizi genişlikte soluklandır.
  Hâfıdsın; dilediğini alçaltansın, bizi küçük düşürme.
  Râfisin; dilediğini yükseltensin, bizi yücelere çıkar.
  Muizsin; izzet ve şeref verensin, bize şeref nasip et.
  Müzilsin; hor ve hakir kılansın, bizi hakir kılma.
  Semîsin; gizli açık her sözü işitensin, bizi sana seslenmekten uzaklaştırma.
  Basîrsin; her şeyi bütün incelikleriyle görensin, bize inceliği görecek göz ver.
  Adlsın; adaleti hakkıyla uygulayansın, bizi zulümden uzak eyle.
  Lâtifsin; lütfu ve keremi bol olansın, bizi lütuf denizinde yüzdür.
  Habîrsin; her şeyden haberdar olansın, bizi kendimizden habersiz eyleme.
  Halîmsin; yaratıklarına yumuşak davranansın, bize yumuşak davranmayı öğret.
  Azîmsin; azamet ve büyüklük sahibisin, bizi senden başkasına küçük düşürme.
  Gafûrsun; kullarının günahlarını bağışlayansın, günahlarımızı un ufak eyle.
  Şekûrsun; şükürleri kabul edensin, bize şükretme imkânı ver.
  Hafîzsin; her şeyi koruyansın, bizi çirkinlikten koru.
  Hasîbsin; her şeye hesap soransın, bizi veremeyeceğimiz hesaba düşürme.
  Kerîmsin; iyilik ve ikramı bol olansın, bize cömert olmayı öğret.
  Rakîbsin; bütün varlıklar üzerinde gücü olansın, bize gözlendiğimizi unutturma.
  Mucîbsin; duaları kabul edensin, dualarımızı karşılıksız bırakma.
  Hakîmsin; her şeyi yerli yerince yapansın, bizi yararsız işlerden uzaklaştır.
  Vedûdsun; kullarını çok sevensin, bize sevmeyi öğret.
  Bâissin; ölüleri diriltensin, bizi mutlu olarak dirilt.
  Şehîdsin; her şeye şahit olansın, seni sevdiğimize şahit ol.
  Haksın; tek hakikat sensin, bize hakikatinden ilham et.
  Vekîlsin; kendisine güvenilensin, bize sana güvenmeyi unutturma.
  Kavîsin; güç ve kuvvet sahibisin, bizi sevginle güçlendir.
  Metînsin; hiç sarsılmayansın, bizi zayıflığımızla baş başa bırakma.
  Velîsin; inananların dostusun, bizi dostluğuna kabul buyur.
  Hamîdsin; övgüye lâyık olansın, bize seni övme zevkini tattır.  Paylaş
  Esman ile Geldim Sana Rabbim... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ALLAH razı olsun çok güzeldi saolasın

  RABBİM ESMASININ tüm güzleliklerini anlamayı ve hakkıyla yaşayanlardan olmayı nasib etsin inşaALLAH

  dualarınızla