Soru ve Cevaplarla İslam ve Ahlak Soruları Forumundan Gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi?

  Reklam
  müslüman olmayanların gıybeti

  Soru

  gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi?

  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  Müslümanın gıybetini yapmak haramdır. Bu kesindir.

  Ancak, Müslüman olmayana gelince durum ikiye ayrılır:

  1 — Harp hâlinde olduğumuz gayr-i müslim.

  2 — Sulh hâlinde olduğumuz gayr-i müslim. (Şu andaki Hıristiyan ve Yahûdiler gibi.)

  Harp hâlinde iken kâfirlerin gıybetini yapmak haram değildir. Onların kötülenmesi, harbin lehimize gelişmesi için gereklidir. Bunda günah söz konusu olmaz.

  Ancak, sulh hâlinde olduğumuz bugünkü gayr-i müslimlerin durumu aynı değildir. Onların gıybetini yapmak (şahısları ile sıfatlarını ayırmak suretiyle) ancak câiz olur. Yâni, Allah’ın yarattığı mükemmel bir varlık olarak değil de, bu mükemmel varlığa ilâve ettikleri küfürlerinin gıybetini yapmak, küfürden ürkmeyi netice verecek mânada gıybetlerini yapmak câizdir. Demek ki şahısların değil, sıfatlarının gıybetini yapmak câiz olur.

  Maksat, şahıslarının gıybeti olmayıp, inançlarındaki ve yaşayışlarındaki yanlışlıklarının kötülüğünü anlatmak olduğundan mahzur bulunmadığını, Gazalî’nin fetvalarından öğrenmekteyiz.

  Müslümanların içinde bulunan azınlıklara gelince:

  — Bunların bütün durumları Müslümanlar gibi İslâmın teminatı altındadır. Yüce İslâm’ın adâleti, himayesine aldığı bu zımmîlerin gıybetini câiz görmez. Verdiği teminatın zedelenmesine müsaade etmez. Müslümanların bu konulara dikkat etmesi gerekir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslüman olmayan kimselerin gıybetini yapmak küfürlerini anlatmak günah değildir. Ancak Allahu tealanın yarattığı herhangi bir özelliklerini yermek amacıyla konuşmak haramdır.gayrimüslim giybet,  müslüman olmayanın gıybeti yapılırmı,  gayri muslim giybet,  gayrimuslimler hakkinda giybet edilir mi,  giybet gayri muslim,  hıristiyanlar gıybet edilirmi