İslam Dini ve İman Bölümü ile Ahirete İman Forumundan Mahşerde Sevap ve Günah Tartılması... Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Mahşerde Sevap ve Günah Tartılması...

  Reklam
  Mahşerde Sevap ve Günah Tartılması...


  Dilerseniz Mahşer günü hakkında sözü, hiç yorumsuz, Allah Resûlü'ne (asm) bırakalım Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki :

  "Ben geçen gece rüya-yı sâdıkada neler neler gördüm

  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, azap melekleri etrafını sarmıştı O anda almış olduğu abdest geldi ve onu kurtardı  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, kendisi için kabir azabı hazırlanmıştı Namazı geldi ve onu kurtardı

  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dışarıya sarkmış, soluyordu Tuttuğu Ramazan orucu geldi ve ona su ikrâm etti  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, önü karanlık, arkası karanlık, sağı karanlık, solu karanlık, üstü karanlık, altı karanlıktı Yaptığı hac ve umresi geldi ve onu bu karanlıklardan çıkardı  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti Anne ve babasına yaptığı iyilikler geldi, meleğin o anda ruhunu almasına mani oldu  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, mü'minlerle konuştuğu halde, onlar kendisiyle konuşmuyorlardı Akrabalarıyla olan iyi ilişkileri geldi ve onlara hitâben, "Bu akrabalarına iyilik ederdi" dedi Bunun üzerine onlar da o zâtla konuştular O da onlara karıştı  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, peygamberler halka halka olmuşlardı Hangi halkanın yanına varsa kovuluyordu O anda cünüplükten gusletmesi geldi, ellerinden tutarak yanıma oturttu  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, Cehennemin hararetini elleriyle yüzünden uzaklaştırmaya çalışıyordu O anda verdiği sadakalar geldi, üzerine gölge, yüzüne karşı perde oldu  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, azap zebânîleri yanına gelmişti O anda iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırması geldi Ve onu bu halden kurtardı  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, Cehennem uçurumundan düşmüştü Dünyada iken Allah korkusundan döktüğü göz yaşları geldi ve onu ateşten kurtardı  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, amel defteri sol tarafından verilmişti Allah korkusu geldi ve amel defterini alıp sağ eline verdi  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, terazisinin iyilik kefesi hafif gelmişti Küçük yaşta ölen çocukları geldi ve terâzisini ağırlaştırdı

  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, Cehennemin tam kıyısında bekliyordu Allah korkusundan kalbinin ürpermesi geldi, onu bu halden kurtardı  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, korkudan yaş hurma dalının sallanması gibi titriyordu Allah'a olan hüsn-ü zannı geldi ve titremesini dindirdi  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, Sırat Köprüsünde sürünerek ve emekleyerek yol almaya çalışıyordu Bana getirdiği salâvatlar geldi, elinden tutarak ayağa kaldırdı Böylece Sıratı geçti  "Ümmetimden bir adam gördüm ki, Cennet kapılarına kadar geldi, fakat kapılar yüzüne kapandı Getirdiği kelime-i şehâdetler geldi, elinden tutarak Cennete girdirdi"1

  Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:  "Dilerseniz Kıyâmet günü Allah'ın mü'minlere ilk söyleyeceği söz ile mü'minlerin Allah'a ilk söyleyecekleri sözü size haber vereyim: Allah mü'minlere:  "Bana kavuşmayı arzu eder miydiniz?" buyurur Mü'minler:

  "Evet, ey Rabbimiz" derler Cenâb-ı Allah:

  "Niçin?" diye sorar Mü'minler:

  "Affını ve bağışlamanı umardık" derler Cenâb-ı Allah da:  "Öyleyse size affımı ve bağışlamamı vâcip kıldım" buyurur2

  Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:  "İnsanlar diriltilecekleri zaman en evvel ben kabrimden çıkacağım Rablerinin huzuruna geldiklerinde sözcüleri ben olacağım Ümitlerini kestiklerinde müjdeleri ben olacağım O gün hamd sancağı benim elimde olacaktır Ben Rabbim katında Âdemoğullarının en değerlisiyim Bunları övünmek için söylemiyorum"3

  Peygamber efendimiz (asm) buyurdu ki:  "Cennet kapısını ilk defa ben çalacağım Kulaklar, o kapı halkalarının kanatlara değerken çıkardığı sesten daha güzel bir ses duymamıştır"4

  ALınTı


  Paylaş
  Mahşerde Sevap ve Günah Tartılması... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanların sevap ve günahları tartıldığı zaman onların nasıl muamele görecekleri anlaşılmış olacaktır. Amelleri tartıldıktan sonra cennete ya da cehenneme gönderileceklerdir.